Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i com a propietària d’aquest lloc web, DANI NAVÉS REÑÉ (EN ENDAVANT EL PROPIETARI DE LA WEB) informa als seus usuaris que la seva denominació social és DANI NAVÉS REÑÉ, C/GRUP BELLAVISTA, 41 – 25 242 MIRALCAMP AMB NIF 47904709-X.

1. Condicions d’accés

L’accés i utilització de qualsevol dels serveis d’aquest lloc web és lliure i gratuït, i implica l’acceptació tant de les condicions d’ús que es descriuen en aquest avís legal com de la política de protecció de dades de caràcter personal de PROPIETARI DE LA WEB. Per a qualsevol dubte, consulta o sol·licitud, PROPIETARI DE LA WEB posa a la disposició dels seus clients i usuaris el correu electrònic apinaves@apinaves.cat i el telèfon 600558064 per comunicar-se amb el seu Departament d’Atenció al Client.

2. Exoneració de responsabilitat

per interrupció, error o modificació de continguts PROPIETARI DE LA WEB explica entre les seves prioritats fer tot el possible perquè la informació de les seves pàgines sigui correcta i actualitzada a tot moment, i l’accés al lloc lliure d’interrupcions, avaries o desconnexions. Així i tot, PROPIETARI DE LA WEB no pot garantir l’absència total d’errors ni en els seus continguts ni en el bon funcionament del sistema, per la qual cosa no assumeix responsabilitat alguna derivada de la possible falta de veracitat, integritat, actualització o precisió de les dades o informacions contingudes a les seves pàgines ni tampoc respecte del dany o perjudici que pogués causar als seus usuaris o a un tercer una eventual interferència, omissió, interrupció o desconnexió durant l’accés a aquest lloc. De la mateixa manera, PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret de modificar, suprimir o afegir, sense previ avís, excepte en el cas de les garanties expresses de privadesa i confidencialitat, qualsevol de les informacions i serveis continguts en el seu lloc web, així com la seva configuració o ubicació en el lloc. Pel que fa a informacions pertanyents a terceres persones i a les quals aquest lloc web permet accés, PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de la seva qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció (textos, imatges i altres dades en Internet).

3. Propietat intel·lectual

APICULTURA NAVÉS és una marca registrada i es prohibeix l’ús no autoritzat del seu nom, marca o logotip. Tot el contingut d’aquest lloc web (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, disseny, programari i qualsevol un altre material) és propietat de PROPIETARI DE LA WEB, si escau, de tercers, i tots els drets de propietat industrial i intel·lectual estan reservats. L’usuari pot visualitzar el contingut d’aquest lloc web, imprimir-ho, copiar-ho i emmagatzemar-ho única i exclusivament per al seu ús personal i privat; queda terminantment prohibida la seva utilització i distribució amb finalitats comercials, així com la seva modificació, alteració o descompilación. Així i tot, PROPIETARI DE LA WEB autoritza expressament l’establiment d’enllaços, hipervínculos o links a qualsevol de les pàgines d’aquest lloc web des de llocs web de tercers sempre que no perjudiquin de cap manera el bon nom comercial o la imatge de PROPIETARI DE LA WEB, dels seus proveïdors o dels seus clients. PROPIETARI DE LA WEB autoritza també l’esment dels seus continguts en llocs web de tercers sempre que es tracti d’una reproducció parcial, el contingut no sigui modificat, es explicíte clarament la propietat de PROPIETARI DE LA WEB i aquesta reproducció vagi sempre acompanyada d’un enllaç d’hipertext a la pàgina on es troba el contingut original, de manera que l’usuari percebi en el seu navegador que, en accedir a ella, està entrant en la URL de PROPIETARI DE LA WEB.

4. Confidencialitat de les dades personals

Les dades facilitades pels usuaris hauran de ser propis i certs. L’usuari és l’únic responsable de la falsedat o inexactitud d’aquelles informacions facilitades que puguin causar dany o perjudici a PROPIETARI DE LA WEB o a tercers. Per la seva banda, i de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la seva normativa de desenvolupament, PROPIETARI DE LA WEB garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades personals facilitades pels usuaris, els quals seran incorporats a un fitxer automatitzat i utilitzats única i exclusivament per a les finalitats indicades. Els usuaris podran, a qualsevol moment, exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades. PROPIETARI DE LA WEBdeclara no utilitzar cookies per a l’obtenció de dades personals. PROPIETARI DE LA WEBnomés utilitza cookies per emmagatzemar informació tècnica amb la finalitat de facilitar la navegació i l’accessibilitat del lloc web.

5. Conclusió

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà, en qualsevol moment, revisar els termes i condicions que es troben en aquest Avís Legal per mitjà de l’actualització d’aquesta pàgina. PROPIETARI DE LA WEB perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.